Nabídka školení

Základy analýzy a návrhu
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro všechny, kdo chtějí znát základy analýzy a návrhu informačních systémů. Především tedy pro analytiky začátečníky, ale i seniornější, kteří si chtějí zopakovat ucelený pohled na roli analytika v rámci procesu vývoje. Školení je vhodné ale i pro kohokoli dalšího (projektové manažery, vývojáře, testery), kdo chce porozumět práci analytika, případně kdo si chce analýzu vyzkoušet.
Popis / agenda
Co je to analýza, jaká je rola analytika, analýza v procesu vývoje, základní analytické disciplíny, potřeby a požadavky, případy užití, doménový model, logický datový model, realizace případů užití, návrh a specifikace rozhraní. Školení probíhá na praktických příkladech a tam kde se modeluje, využívá se UML a EA.
Délka
2 dny, je ale možná zrychlená varianta 1 den

Práce v Enterprise Architektu
Pro koho je školení určen
Školení je určeno pro kohokoli, kdo ke své práci potřebuje používat Enterprise Architect. Předpokladem školení je alespoň základní znalost UML.
Popis / agenda
Proč vlastně modelujeme, EA jako modelovací nástroj, úrovně modelování, nastavení prostředí, základní nástroje, techniky modelování, organizace modelu, diagram případů užití, aktivitní diagram, diagram tříd, sekvenční diagram, databáze, uživatelské rozhraní, deployment. Sdílení modelu v týmu, verzování modelu, generování dokumentace.
Délka
1 den

Business analýza
Pro koho je školení určeno
Stávajícím i budoucím business analytikům, projektovým manažerům, product ownerům.
Popis / agenda
Co je a co není business analýza, role business analytika ve vývoji informačních systémů, hierarchie potřeb a požadavků, tvorba business case, prioritizace, business procesy, případy užití v business analýze, organizační chování, doménový model.
Délka
2 dny, je ale možná zrychlená varianta 1 den

Procesní analýza a BPMN
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, projektovým manažerům a product ownerům.
Popis / agenda
Co je to proces, procesní řízení, úrovně modelování procesů, procesní styly, mapování procesů v notaci BPMN, case management, exekuce procesů.
Délka
2 dny, je ale možná zrychlená varianta 1 den

Případy užití a jejich realizace
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a návrhářům. Všem, kdo chtějí pochopit, jak ty případy užití vlastně modelovat.
Popis / agenda¨
Co je a co není případ užití, techniky objevování a modelování případů užití, tvorba funkční architektury, relace mezi případy užití, vazby případů užití na požadavky, datový model a uživatelské rozhraní, realizace případů užití pomocí tříd a komponent.
Délka
1 den

Datová analýza
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a technickým specialistům
Popis / agenda
Datové modelování, úrovně datových modelů, praktiky objevování entit, relace mezi entitami, popis datových struktur, vizualizace a interpretace dat.
Délka
1 den

Integrační analýza
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a technickým specialistům
Popis / agenda
Servisně orientovaná architektura, analýza a návrh služeb, rozhraní a jeho dekompozice, typy integračních rozhraní, integrační protokoly a paterny, výměnné objekty, popisování a testování rozhraní.
Délka
2 dny, je ale možná zrychlená varianta 1 den

User Experience
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a technickým specialistům
Popis / agenda
Historie a typy uživatelského rozhraní, moderní přístupy a platformy, základní přístupy k návrhu uživatelského rozhraní, použitelnost, ovládací prvky, popis dynamických obrazovek, specifikace uživatelského rozhraní, testování použitelnosti.
Délka
1 den

Prototypování v Axure RP
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a technickým specialistům
Popis / agenda
Úrovně návrhu uživatelského rozhraní, účel prototypu v procesu vývoje, mapa stránek, widgety, master page, tvorba interakcí, dynamické panely, práce s proměnnými, sdílení a publikace prototypu, generování dokumentace z prototypu.
Délka
1 den

UML – příprava na certifikaci UML Fundamental
Pro koho je školení určeno
Kohokoli, kdo se chystá jít na certifikaci UML Fundamental
Popis / agenda

Review znalostí jazyka UML, na co si dát pozor, struktura testů, rady a chytáky, příkladový test.
Délka
1 MD

Generování dokumentace z modelu v Enterprise Architektu
Pro koho je školení určeno
Business i systémovým analytikům, architektům a technickým specialistům
Popis / agenda
Jak vytvořit a navrhnout strukturu dokumentace, stylování, konstrukce a generování dokumentace.
Délka
1/2 dne